Ekologia ekonomiczna

0 5 min 3 lata

Dużo się mówi ostatnio o ekologi, ale przecież nie da się jej rozpatrywać bez nawiązania do człowieka. Należy sobie zadać pytanie czy człowiek z natury jest proekologiczny? Czy też raczej wrogo nastawiony do matki natury? A kiedy i od którego momentu człowiek stał się ekologiczny? […]

Ogród