0 13 min 7 godzin

Odzyskiwanie danych Jak odzyskać utracone dane z dysków twardych

Jeśli utraciłeś cenne pliki z powodu awarii dysku twardego lub awarii fizycznej, musisz wiedzieć, jak odzyskać dane. Oto kilka ważnych wskazówek, które pomogą Ci odzyskać utracone dane. Po pierwsze, przestań używać urządzenia i odłącz je od komputera. Po wykonaniu tych czynności uruchom oprogramowanie do odzyskiwania danych, aby odzyskać utracone pliki. Jeśli proces ten nie powiedzie się, należy przeprowadzić diagnostykę dysku, aby znaleźć przyczynę uszkodzenia.

Formatowanie systemu plików

Istnieje kilka różnych podejść do formatowania systemu plików, w tym wykorzystanie heurystyki. Heurystyki systemu plików pomagają odzyskać pliki całkowite i pofragmentowane. Heurystyki nie zmieniają nazw plików, ale zamiast tego tworzą zaktualizowaną kopię pliku i łączą dane z nowym wpisem. Dopóki plik jest pofragmentowany, jego poprzednie wersje pozostają na dysku, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie całej lub większości jego zawartości. Techniki odzyskiwania twardych łączy mogą być również stosowane do odzyskiwania usuniętych plików.

Pierwsza opcja polega na sformatowaniu dysku twardego. Formatowanie dysku twardego powoduje wymazanie z niego wszystkich danych. Na szczęście istnieją programy, które wykonują to zadanie za użytkownika. Formatowanie dysku umożliwiają narzędzia innych firm oraz standardowe narzędzia systemu operacyjnego. Jeżeli jednak formatowanie nie powiedzie się, dostępne jest oprogramowanie do odzyskiwania danych. Jeżeli oprogramowanie do odzyskiwania danych nie wykryje uszkodzenia, można użyć narzędzia do odzyskiwania danych. Formatowanie systemu plików może być niebezpieczne, ale nadal stanowi realną opcję w przypadku braku pewności co do bezpieczeństwa komputera.

Jeżeli problemem jest fragmentacja plików, można go rozwiązać na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest użycie sygnatur plików. Sygnatury plików to wzorce występujące w zawartości każdego typu plików, w tym w ich nazwach. Na przykład pliki png zaczynają się od %0PNG, a wiele plików MP3 zaczyna się od ciągu „%ID3”. Analizując dane na dysku pod kątem sygnatur plików, oprogramowanie do odzyskiwania danych może zidentyfikować je jako należące do określonego typu pliku. Następnie próbuje ono odzyskać te dane, dopasowując je do sygnatury pliku.

Przed sformatowaniem dysku twardego należy sprawdzić system plików. Różne systemy plików używają różnych trybów podczas formatowania, dlatego należy wybrać ten najbardziej odpowiedni. Na przykład system NTFS najlepiej formatować w trybie ekstensywnym. Chociaż ten krok może wydawać się skomplikowany, nie jest. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu i pewnej wiedzy można bezpiecznie odzyskać dane ze sformatowanego dysku. Jeżeli potrafisz określić, który tryb jest odpowiedni, możesz go wybrać za pomocą narzędzia do formatowania systemu plików.

Awaria dysku twardego

Jeśli dysk twardy uległ awarii, nadal można ocalić cenne dane, korzystając z pomocy profesjonalnej firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. W 99 procentach przypadków problemy z dyskami twardymi są spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak przerwy w dostawie prądu, wyjęcie dysku zewnętrznego i inne problemy. Należy jednak pamiętać, że odzyskiwanie danych jest możliwe tylko przy użyciu odpowiednich narzędzi i usług. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci zacząć.

Podczas odzyskiwania danych z dysku twardego niezbędne jest certyfikowane pomieszczenie czyste. Skok napięcia może uszkodzić płytkę drukowaną i spowodować nadmierne nagrzewanie się jednostki systemowej. Z kolei woda może uszkodzić płytkę drukowaną i przykleić głowicę dysku do talerza. Oba te czynniki powodują uszkodzenie dysku twardego i wymagają specjalistycznej usługi odzyskiwania danych. Aby mieć pewność, że dane zostaną odzyskane, należy skontaktować się z firmą 24 Hour Data w celu uzyskania pomocy. Jeśli dysk twardy jest uszkodzony fizycznie, można go również naprawić samodzielnie.

Jedną z najczęstszych przyczyn awarii dysku twardego jest uszkodzenie głowicy. Gdy głowica odczytująco-zapisująca uderza o powierzchnię dysku twardego, powoduje zarysowanie magnetycznej powierzchni magazynu danych. Próba naprawy może spowodować dalsze uszkodzenia. Ten typ odzyskiwania danych jest zalecany tylko wtedy, gdy użytkownik jest pewien, że może odzyskać dane. Jeśli nie znasz konkretnej przyczyny awarii dysku twardego, skontaktuj się z firmą zajmującą się odzyskiwaniem danych.

Awarie dysków twardych zdarzają się często, ale nie są nieuniknione. Prawdą jest, że awaria dysku twardego występuje w stosunkowo niewielkim odsetku przypadków, ale może mieć katastrofalne skutki dla firmy. Jeśli jesteś przygotowany, możesz odzyskać z niego dane, korzystając z aplikacji konsumenckich lub profesjonalnych usług odzyskiwania danych. Jednak przed wypróbowaniem tych metod należy rozważyć wartość swoich danych i zastanowić się, czy warto ryzykować.

Awaria fizyczna

Objawy awarii fizycznej podczas odzyskiwania danych mogą być niejasne lub pokrywać się z objawami awarii logicznej. Dysk twardy może mieć problem mechaniczny, jeśli występują na nim dźwięki klikania, powolny dostęp do plików i problemy z zasilaniem. Dysk może nie pozwalać użytkownikom na normalny dostęp do plików, co wskazuje na awarię fizyczną. Użytkownicy komputerów nie są w stanie samodzielnie zdiagnozować objawów awarii dysku twardego bez specjalistycznych narzędzi. Secure Data Recovery Services oferuje bezpłatną ocenę nośników dla wszystkich typów dysków twardych, a także kompletny raport diagnostyczny.

Ogólnie rzecz biorąc, odzyskiwanie danych z dysków twardych, które uległy uszkodzeniu fizycznemu, wymaga zaawansowanego procesu i charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem powodzenia. W zależności od stopnia uszkodzenia wskaźnik odzyskiwania danych może wynosić od 98% do 98%. Fizyczne odzyskiwanie danych nie jest możliwe, jeśli talerze osiągnęły temperaturę Curie (770 stopni Celsjusza). Dyski, które osiągną tę temperaturę, całkowicie rozmagnesowują się i nie można ich odzyskać. Odzyskiwanie danych z tak uszkodzonych dysków może wymagać rekonstrukcji logicznej w celu odzyskania danych.

Awarie fizyczne mogą powodować uszkodzenie plików, a nawet ich całkowitą utratę. W takich przypadkach dysk lub karta kontrolera muszą zostać wymienione lub naprawione. Do odzyskiwania danych fizycznych z takich urządzeń często potrzebni są profesjonaliści, ponieważ operacje te wymagają specjalistycznych narzędzi i doświadczenia. Dlatego do odzyskiwania danych z awarii fizycznej należy koniecznie zatrudnić specjalistę. Nie oznacza to jednak, że nie można samodzielnie przywrócić danych. W rzeczywistości proces ten nie jest tak skomplikowany, jak się wydaje.

Awarie fizyczne są często spowodowane zarówno problemami logicznymi, jak i mechanicznymi. Najczęstszą awarią fizyczną jest uszkodzony sektor logiczny, który uniemożliwia odczyt danych. Jednak oprogramowanie może czasami obejść ten problem, umożliwiając wielokrotny odczyt i poznanie przechowywanych danych. Awarie fizyczne nie są tak łatwe do odzyskania, a ich usunięcie może być kosztowne. Dlatego w przypadku usług odzyskiwania danych fizycznych należy zwrócić się do firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Wiele z tych firm korzysta z pomieszczeń czystych klasy 100, aby zapewnić najwyższą jakość odzyskiwania danych.

Tablica alokacji systemu plików

Aby odzyskać usunięte lub sformatowane dane z dysków twardych, można przeprowadzić wyszukiwanie w systemie plików dysku. Systemy plików wykorzystują tabelę alokacji plików (FAT) do określania rozmiaru i lokalizacji każdego klastra danych. Tablica FAT składa się z czterech części: sektor startowy, obszar danych, obszar katalogu głównego i tablica partycji. Obszar danych zajmuje większą część partycji na dysku. Region FAT zawiera dwie kopie tabeli alokacji plików i jest używany do sprawdzania nadmiarowości.

System plików FAT przydziela woluminy w klastrach. Każdy klaster ma domyślny rozmiar, który jest określany przez rozmiar woluminu. Numery klastrów muszą mieścić się w 16 bitach i być potęgą dwójki. W rezultacie system plików FAT12 przydziela 1,5 bajta na klaster, FAT16 ma dwa klastry, a FAT32 cztery. Jednak uaktualnianie tablicy FAT jest trudne, czasochłonne i nieefektywne. Ponadto utrata systemu plików wymaga zmiany położenia głowic odczytujących na ścieżce logicznej zero.

Po zakończeniu procesu odzyskiwania danych konieczne będzie przeszukanie systemu plików w celu zlokalizowania i odzyskania utraconych plików. Dzieje się tak dlatego, że systemy plików mogą ulec fragmentacji, co utrudnia odzyskanie usuniętych danych bez prawidłowego odniesienia do systemu plików. Tabela alokacji FAT pliku jest obszernym rekordem zawierającym dane o wszystkich klastrach danych w tym pliku. Struktura FAT określa również, czy plik ma wiele segmentów, co utrudnia odzyskanie pojedynczego pliku.

Jeżeli plik nie jest pofragmentowany, system plików użyje swojego drzewa S+, aby określić jego położenie na dysku. Po sformatowaniu, drzewo S+ będzie nowym drzewem, co zwiększy szanse odzyskania pliku. W przeciwieństwie do poprzedniej procedury, nowe drzewo S+ jest aktualizowane, co oznacza, że początkowa nazwa pliku nie jest zachowywana. Proces ten jest skuteczny w przypadku odzyskiwania plików pofragmentowanych.

Koszt odzyskiwania danych

Koszt odzyskiwania danych zależy od typu dysku twardego, czy jest to dysk twardy z uszkodzoną głowicą, czy też wadliwe urządzenie pamięci masowej. Inżynierowie zajmujący się odzyskiwaniem danych poświęcają wiele czasu na odzyskiwanie danych z różnych typów nośników. Czas potrzebny do odzyskania danych z jednego typu dysku twardego zależy od stopnia złożoności nośnika. Im bardziej skomplikowany nośnik, tym droższe będzie odzyskiwanie danych. Niektóre firmy mogą pobierać opłaty w wysokości zaledwie kilku dolarów za proste odzyskanie danych, podczas gdy inne pobierają wyższe opłaty.

Ceny różnią się znacznie w zależności od firmy zajmującej się odzyskiwaniem danych. Renomowane firmy pobierają zryczałtowaną opłatę oraz stawkę godzinową. Ta stawka godzinowa zwykle oscyluje wokół 150 USD, ale może sięgać nawet 300 USD. Wiele z tych firm pobiera opłatę za pośpiech lub za części zamienne. Przed wyborem firmy należy porównać jej stawki z innymi firmami zajmującymi się odzyskiwaniem danych. Należy jednak uważać na firmy, które reklamują swoje ceny jako niskie, a następnie naliczają wysokie opłaty za odzyskiwanie danych.

Cena elementów dysku twardego jest bardzo zróżnicowana. Element dysku twardego może kosztować nawet kilkaset dolarów, a jeśli jest to element o niestandardowym rozmiarze lub typie, trzeba za niego dodatkowo zapłacić. Podzespoły dysku twardego mogą również wymagać wymiany części, co może zwiększyć koszty odzyskiwania danych. W każdym przypadku koszty będą zależeć od typu dysku twardego i stopnia utraty danych. Na przykład, jeśli dysk twardy jest modelem klasy korporacyjnej, koszty odzyskiwania danych mogą wynieść nawet 1000 USD lub więcej.

Zryczałtowane koszty odzyskiwania danych nie mają sensu, ponieważ dyski twarde mogą ulegać awarii z różnych powodów. Niektóre z nich mogą być trudniejsze do naprawienia, a inne wymagają więcej czasu. Specjaliści zajmujący się odzyskiwaniem danych mają również ograniczony czas, więc zryczałtowana opłata nie uwzględnia czynnika czasu. Pobierają taką samą opłatę niezależnie od tego, czy odzyskiwanie danych trwa godzinę, czy dwadzieścia cztery godziny. Jednak zryczałtowane ceny odzyskiwania danych są nadal nieprofesjonalne. Tego typu odzyskiwania danych nie należy traktować lekkomyślnie.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]