0 6 min 5 miesięcy

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID Odzyskiwanie macierzy RAID w niebezpieczeństwie

Odtwarzanie danych z macierzy RAID 0,1 w korzystne recepty.
Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 0,1

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID Odzyskiwanie danych z macierzy RAID ma miejsce w przypadku awarii dysku z danymi, zazwyczaj z powodu awarii logicznej (nie są tracone dane fizyczne), a nie fizycznej, jak w przypadku odzyskiwania danych po awarii sieci SAN. Istnieją dwa rodzaje utraty danych: całkowita i przyrostowa. W przypadku całkowitej utraty danych tracony jest cały system plików; w przypadku przyrostowej utraty danych tracone są tylko sektory wolne od danych; można temu zaradzić, nadpisując sektory jeden po drugim. W przypadku wolumenu macierzowego jest to zwykle łatwiejsze niż w przypadku tradycyjnej pamięci masowej SAN. Jednak w obu przypadkach pomyślne odzyskanie danych wymaga dobrego zrozumienia, jak działa odzyskiwanie danych z macierzy RAID.

Odtwarzanie danych z macierzy RAID 0+1 w gwarantowane posunięcia.

Aby pomóc nam zrozumieć odzyskiwanie danych z macierzy RAID w bardziej szczegółowy sposób, musimy przyjrzeć się jej podstawowemu działaniu i niektórym problemom, z jakimi może się spotkać. Sposób działania macierzy RAID jest dość prosty: każdy dysk w macierzy ma niezależny zestaw dysków fizycznych, które są połączone przez interfejs paskowy. Operacja odczytu na dowolnym z tych zestawów dysków zwraca wyniki, które są niezależne od wszystkich innych zestawów. W celu uzyskania dobrej wydajności macierzy RAID, funkcjonalność ta musi być zachowana przez cały czas.

Odtwarzanie danych z macierzy RAID firma.

Przyjrzyjmy się teraz niektórym problemom, które mogą wystąpić podczas operacji odzyskiwania danych z macierzy Raid. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest fakt, że w przypadku awarii dysku głównego, dysk dodatkowy musi również działać prawidłowo, aby przedsiębiorstwo mogło kontynuować działalność. Jeśli dysk wtórny ulegnie awarii, nie ma możliwości odzyskania danych z dysku pierwotnego, a działalność przedsiębiorstwa zostaje skutecznie przerwana. Przy użyciu odpowiedniego sprzętu, wykwalifikowana osoba z odpowiednią wiedzą i zrozumieniem procesu odzyskiwania danych Raid, może z łatwością przeprowadzić proces odzyskiwania danych bez żadnych trudności.

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID 0+1 umiejętny usługa.

Istnieje kilka potencjalnych przyczyn awarii macierzy Raid. Wszystko zależy od tego, który dysk uległ awarii i w jaki sposób doszło do utraty danych. Zalecane jest sprawdzenie dysków za pomocą oprogramowania SMART, aby określić przyczynę awarii. Niektóre dyski są kompatybilne ze standardem SMART i można ich użyć do określenia, czy działają prawidłowo. Jeżeli żadna z powyższych metod nie jest w stanie określić przyczyny, wówczas najbardziej niezawodną metodą jest odzyskanie danych z macierzy Raid przy użyciu systemu plików opartego na DAS. System plików oparty na DAS wykorzystuje algorytm sumy kontrolnej do sprawdzania integralności plików na macierzy.

Istnieje jeszcze jedna potencjalna przyczyna utraty danych, która może wystąpić w przypadku awarii macierzy RAID. Jest to tzw. awaria SMART (self-repair). Jeśli dyski zostaną nadmiernie zasilone napięciem na magistrali, spowoduje to awarię SMART i dane nie zostaną odzyskane nawet pomimo wielokrotnych prób naprawienia usterki. Dzieje się tak zazwyczaj z powodu przegrzania chipów wewnątrz macierzy Raid. Aby uniknąć tego zjawiska, większość firm zaleca stosowanie w macierzach RAID wyłącznie wysokiej jakości dysków SanDisk i WD Blue.

Dwa potencjalne sposoby odzyskiwania danych z nadmiernie rozbudowanej macierzy to sprawdzenie SMART oraz DAS. Macierz Raid jest skonfigurowana do automatycznego wykonywania kontroli SMART za każdym razem, gdy macierz wykryje błąd, a jeżeli wykrycie to nie jest możliwe, tworzony jest błąd i wykonywana jest zmiana stanu. Gdy to nastąpi, wszystkie nadmiarowe zestawy dysków są usuwane z systemu i wykonywana jest zmiana stanu. Zmiana stanu powoduje, że wszystkie dyski stają się niedostępne, a więc działa tylko główny kontroler, co pozwala na przeprowadzenie kontroli SMART i określenie przez DAS, czy doszło do utraty danych.

Przywracanie danych z macierzy RAID 0,1 wydatki także ewentualności.

Jeśli chcesz wykonać DAS na konfiguracji RAID 0,1, musisz się upewnić, że do systemu nie jest podłączony żaden dodatkowy dysk. Polecenie, którego należy użyć to: das dyssimply. Po tym poleceniu następuje diagnostyka SMART i jeśli wszystko jest w porządku, wykonywane jest sprawdzenie SMART. Jeśli ta komenda zwróci wynik niezerowy, to należy spróbować zastąpić wadliwy dysk własnymi dyskami, a następnie ponownie wykonać sprawdzenie SMART.

Dysk Raid 0,1 jako dysk jest często wyposażony w swój własny dysk SMART. Jeśli macierz Raid działa prawidłowo, to ten dysk powinien działać tak, jak powinien. W każdym razie, w razie potrzeby można jeszcze przeprowadzić kontrolę SMART. Ważne jest, aby system RAID nie działał nieprawidłowo przed wykonaniem kontroli SMART macierzy RAID.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.