0 7 min 5 miesięcy

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID Co to jest macierz odzysku?

Przywracanie danych z macierzy RAID 0,1 niezawodny porządek.
Odtwarzanie danych z macierzy RAID 0+1

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID Macierz RAID (redundant array) to rodzaj technologii pamięci masowej, która łączy w sobie funkcje dwóch macierzy dyskowych, tworząc efektywny system pamięci masowej. Ta konfiguracja pamięci masowej jest używana od wczesnych lat 80. i od tego czasu jest popularnym wyborem do tworzenia kopii zapasowych danych. Jednak RAID nie był pozbawiony problemów – problemy z wydajnością i kompatybilnością były jednymi z wielu wyzwań, z którymi musiały się zmierzyć firmy i administratorzy systemów. Istnieją pewne sposoby, dzięki którym przedsiębiorstwo może upewnić się, że jego plan odzyskiwania danych z macierzy RAID będzie działał pomimo tych wyzwań.

Przywracanie danych z macierzy RAID jaka skuteczność? i jakie są koszty.

Kiedy przedsiębiorstwo instaluje lub wdraża RAID, ważne jest, aby każdy element konfiguracji posiadał możliwie najlepsze właściwości fizyczne – niezawodność, dostępność i wydajność. I tu właśnie pojawia się definicja „odzyskiwania danych z macierzy RAID”. Podstawową definicją tej operacji jest próba odzyskania utraconych danych z jednego lub więcej urządzeń, niezależnie od tego, czy są one logiczne czy fizyczne. Nie oznacza to, że macierz dyskowa musi zostać wymieniona – lub nawet odbudowana – jeśli z jakiegoś powodu stanie się bezużyteczna. Oznacza to, że jeśli wykorzystanie przepustowości sieci SAN (Secure Area Network) lub iSCSI (inicjator i cel) nie jest zgodne z tym, co było przewidywane w momencie inicjowania odzyskiwania danych z macierzy RAID, wówczas pojawia się problem.

Odtwarzanie danych z macierzy RAID 0,1 jako cel firmy po uszkodzeniu.

Oczywiście w takiej sytuacji istnieją tylko dwa rozwiązania. Jednym z nich jest odbudowa macierzy, a drugim – modernizacja do droższej lub lepszej technologii pamięci masowej. W wielu przypadkach utrata danych nie jest winą samej sieci SAN lub iSCSI, lecz poszczególnych dysków w macierzy RAID. W takim przypadku często stosuje się klonowanie dysków SAN lub iSCSI w celu zastąpienia wszystkich uszkodzonych dysków. Proces odbudowy polega zazwyczaj na migracji danych z uszkodzonego dysku SAN lub iSCSI na zdrowy dysk.

Przywracanie danych z macierzy RAID 0+1 pewny obsługa.

Kiedy zatem przedsiębiorstwo podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu odzyskiwania danych? Oczywiście po przeprowadzeniu oceny i analizy planu odzyskiwania danych z macierzy RAID i stwierdzeniu, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo odzyskania danych! I dopiero wtedy należy rozpocząć taki plan odzyskiwania danych. Im szybciej rozpocznie się proces odzyskiwania danych z macierzy RAID, tym szybciej firma będzie mogła wrócić do pracy w możliwie najkrótszym czasie!

Przyjrzyjmy się więc bliżej temu, co wiąże się z odzyskiwaniem danych z sieci SAN lub iSCSI. SAN to trochę błędne określenie; w rzeczywistości nie jest to „samodzielna” technologia, ale bardziej ogólne zastosowanie Fibre Channel, które jest zaimplementowane w centrum danych (lub platformie wirtualizacyjnej) i do którego można uzyskać dostęp przez przeglądarkę. iSCSI to skrót od Internet SCSI i jest to protokół do enkapsulacji i transportu dużych plików przez sieć przy użyciu prostych sieci IP. Istnieją dwie główne korzyści z wdrożenia SAN na infrastrukturze fizycznej, po pierwsze, że nie ma potrzeby stosowania żadnego sprzętu sieciowego, a po drugie, że dane można odzyskać przy użyciu praktycznie dowolnego systemu operacyjnego. Należy zauważyć, że obie te korzyści można zastosować zarówno do komputerów stacjonarnych, jak i serwerów, co oznacza, że udane rozwiązanie SAN dla całego przedsiębiorstwa można wdrożyć w środowiskach, które niekoniecznie wymagają rozbudowanego środowiska sprzętowego pamięci masowej.

Jeśli chodzi o odzyskiwanie danych z macierzy RAID, implementacja składa się z co najmniej dwóch elementów. Po pierwsze, wszystkie urządzenia z dyskami twardymi muszą być podłączone do tkaniny araid. Tkanina ta zapewnia pojedynczą warstwę pamięci masowej w sieci, która umożliwia jednoczesne podłączenie wielu dysków bez dokonywania jakichkolwiek zapisów na samych urządzeniach twardych. Również z tego powodu preferowana jest opcja odzyskiwania online dla systemu SAN – awaria jednego serwera nie wpływa na pozostałe.

Odtwarzanie danych z macierzy RAID 0,1 co pozostaje wiedzieć.

Po drugie, aby zainicjować proces odzyskiwania danych w sieci SAN lub iSCSI, urządzenie nadrzędne macierzy odczytuje wszystkie dane ze wszystkich dysków w magistrali SAN lub iSCSI. W przypadku tradycyjnej konfiguracji macierzy odzyskiwane dane byłyby rozproszone na różnych dyskach w macierzy. Jednak aby odczytać dane z dysku SAN lub iSCSI, odzyskiwanie danych z macierzy wymaga dostępu do dysku jako pojedynczego urządzenia. Możliwość odczytu pojedynczego dysku w tej sytuacji jest tym, co sprawia, że technika odzyskiwania danych online jest tak pożądana – oznacza to, że nie ma potrzeby fizycznego dostępu do każdego urządzenia z osobna. Dane odzyskiwane mogą być nadal odczytywane z hosta, jeśli to konieczne przy użyciu iSCSI over TCP/IP lub innego protokołu, ale nie ma potrzeby, aby fizycznie próbować uzyskać dostęp do poszczególnych dysków w tym przypadku.

Możliwość odzyskiwania danych z macierzy na podstawie fizycznego stanu nośników pamięci masowej może być wykorzystywana tylko wtedy, gdy przeprowadzono dokładną diagnostykę awarii pamięci masowej. Jeżeli istnieje dokładne wskazanie, że awaria dysku jest nieuchronna, wówczas odzyskanie całej macierzy będzie gwarantowane. Odzyskiwanie macierzy RAID należy zawsze pozostawić profesjonalistom, jeśli chodzi o pracę z integralnością danych i zapewnienie długoterminowej dostępności sieci. Jeśli Twoja firma nie ma doświadczenia z tego typu urządzeniami pamięci masowej, istnieje wiele firm, które specjalizują się we wdrażaniu i konserwacji takich systemów. W większości przypadków, będą one w stanie pomóc Twojej firmie zaoszczędzić znaczną ilość pieniędzy, wykonując pracę wymaganą do ochrony sieci.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.